Rzepak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakterystyka odmian:

UMBERTO KWS F1

Potrójna ochrona plonu

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowany w UE w roku 2017
 •  w doświadczeniach  rejestrowanych COBORU 2015/2016 plon ponad 121 % wzorców 
 • polecana na dobre stanowiska, ale udaje się też na przeciętnych  (kl. II – IVb)
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wysoki wigor początkowy
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • przydatna dla uprawy typu strip till oraz do siewu punktowego
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • wysoka zawartość oleju
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • rewelacyjna zdrowotność roślin
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA

STEFANO KWS F1

Wzorcowa wydajność i jakość plonu

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach CCA COBORU 2016
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy,
 • udaje się też na stanowiskach przeciętnych (kl. II-IVb+)
 • bardzo elastyczna co do terminów siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • pożądany typ rozwoju wiosennego
 • wysoka biomasa i duża liczba rozgałęzień produkcyjnych
 • dobra odporność na wyleganie
 • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę
 • posiada cechę S-POD – podwyższona odporność na osypywanie nasion
 • jedna z najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach rejestrowych COBORU 2016
 • wysoka MTN w plonie nasion
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
 • SERGIO KWS F1

  Ekstraklasa w rzepaku

  Najważniejsze cechy odmiany:

  • zarejestrowana w Polsce w 2017 roku
  • polecana na typowe i przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II-IVb)
  • elastyczna co do terminu siewu
  • szybki rozwój jesienny i dość szybki start wegetacji na wiosnę
  • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liści
  • wykazała bardzo dobre wyniki w doświadczeniach rejestrowych COBORU w latach 2014-2016 (średnio 113,4% wzorców)
  • bardzo odporna na osypywanie nasion – posiada cechę S-POD
  • wyjątkowo wysoka odporność na choroby
  • w doświadczeniach COBORU lepszy wynik od wzorców przy każdej ocenianej chorobie rzepaku (gen RIm 7)
  • średni plon z doświadczeń rejestrowych 2014-2016 wyższy od wzorców o 6,1 dt/ha
  • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2016
  • w pełni zrestorowany mieszaniec w typie OGURA

FACTOR KWS F1

Dobrze trafiłeś

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowany w UE w roku 20145
 • polecana już na przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. III – IVb)
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • szybki rozwój jesienny i wiosenny
 • dobra zimotrwałość
 • posiada najwyższą tolerancję na choroby podstawy łodygi i werticiliozę
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • najwyżej plonująca nowa odmiana na problematyczne stanowiska w testach Agroservice KWS
 • jedna z najlepiej plonujących odmian mieszańcowych na Litwie i Słowacji 
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

 factor kws f1 charakterystyka

MARCOPOLOS F1

Odkryj świat najlepszych mieszańców z KWS

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowany w krajowym rejestrze w roku 2012
 • znajduje się na coborowskiej Liście Odmian Zalecanych
 • polecany na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II – IVa)
 • przydatny przy opóźnionych siewach
 • szybki rozwój jesienny jak i wiosenny
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów
 • wysoka odporność na osypywanie nasion
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach przeprowadzonych przez KWS Agroservice (102,5% średniej)
 • jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach COBORU w latach 2012/2013 (111% średniej)
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

marcopolos 2014

HYBRIROCK F1

Plon stabilny jak skała

Cechy odmiany:

 • odmiana testowana w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU
 • bardzo przydatna przy opóźnionych siewach
 • polecany na stanowiska typowe dla uprawy rzepaku (kl. II i IVa)
 • bardzo szybki rozwój jesienny i start wegetacji wiosną
 • buduje ponadprzeciętnie grubą szyjkę korzeniową przed zimą
 • znacznie odporniejsza od średniej COBORU na wyleganie i choroby podstawy łodygi
 • jedna z najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU – średnia plonu z 15 lokalizacji 5,12 t/ha
 • najlepiej plonująca odmiana w doświadczeniach KWS Agroservice 2011 i 2012
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

hybrirock 2014

KODIAK F1

Wygrywa z najsilniejszym mrozem

Cechy odmiany:

 • odmiana testowana w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU (CCA)
 • przydatna przy opóźnionych siewach – bardzo szybki rozwój początkowy
 • odmiana polecana na przeciętne i słabe stanowiska
 • wysoka odporność na wymarzanie
 • posiada wysoki potencjał regeneracyjny
 • rośliny stosunkowo niskie – do średniowysokich
 • w porównaniu do wzorców COBORU (CCA) o 1/3 mniej wyległych roślin
 • wcześnie kwitnie i dojrzewa
 • odporna na osypywanie się nasion
 • średni plon 5,05 t/ha z 15 lokalizacji COBORU!
 • jedna z najlepiej plonujących odmian na słabych stanowiskach
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

kodiak 2014

ALLBERICH KWS F1

niski łan , łatwa obsługa plantacji

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowana na Słowacji w 2017 roku
 • najwyżej plonująca odmiana półkarłowa
 • w doświadczeniach łanowych KWS Słowacja
 • polecana na typowe stanowiska pod rzepak ozimy (kl. II-IVa)
 •   zalecany siew wczesny do agrotechnicznego
 • nie wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin, jednak jest on zalecany w celu poprawy architektury łanu w fazie 4-6 liści
 • dobra zimotrwałość
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny po zimie
 • średnio szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • bardzo niska biomasa i średnia liczba rozgałęzień produkcyjnych
 • bardzo wcześnie rozpoczyna kwitnienie
 • rewelacyjna odporność na wyleganie
 • S-POD – charakteryzuje się podwyższoną odpornością na osypywanie nasion
 • jedna z najniższych odmian półkarłowych w doświadczeniach rozpoznawczych
 • w pełni zrestorowana odmiana mieszańcowa w typie OGURA
 • gen Rlm7 – odporność na suchą zgniliznę kapustnych i cylindrosporiozę

SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania

Cechy odmiany:

 • odmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010 roku
 • jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w PDOiR COBORU
 • znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU
 • polecany na stanowiska dobre, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych
 • bardzo wysoka zawartość tłuszczu i plon tłuszczu
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • bardzo szybki start wiosenny
 • bardzo krótki okres kwitnienia
 • stabilne i wysokie plony we wszystkich rejonach uprawy w Polsce
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów – 7,6 mM/g
 • od momentu zarejestrowania zawsze w pierwszej trójce najlepszych odmian populacyjnych w COBORU

sherlock 2014

QUARTZ

Wyciśniesz więcej

Odmiana zarejestrowana w 2013 roku

W doświadczeniach rejestrowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012 QUARTZ osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego – 108% w roku 2012 i 113% w roku 2011!

Cechy odmiany:

 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród odmian zarejestrowanych w KR COBORU w 2013 roku
 • wymaga dobrego stanowiska, aby dać wysoki plon nasion
 • elastyczny do do terminu siewu ze względu na wigor początkowy
 • wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny – odporność na wtórne przemarznięcia wiosną
 • jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • niska wysokość łanu
 • bardzo odporny na wyleganie
 • synchroniczne kwitnienie – nie odnawia się po kwitnieniu
 • wg doświadczeń rejestrowych, w sezonach 2011 i 2012 Quartz osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w roku 2012, 113% w roku 2011)
 • najwyższy plon i zawartość tłuszczu wśród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU

quartz 2014

BIRDY

Plony wysokich lotów

Najważniejsze cechy odmiany:

 • odmiana zarejestrowana w Polsce w 2016 roku
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjnaw latach 2014-2015 (doświadczenia rejestrowe COBORU)
 • wymaga typowego stanowiska pod uprawę rzepaku
 • wysoki wigor początkowy
 • elastyczna co do terminu siewu
 • wymaga użycia fungicydu z regulatorem wzrostu i rozwoju roślin w fazie 4-6 liścia
 • dobra zimotrwałość
 • szybko wznawia wegetację na wiosnę
 • wysoka biomasa
 • wysoka odporność na wyleganie
 • wysoka zawartość oleju w nasionach
 • stabilny i wysoki plon nasion
 • wysoka odporność na czerń krzyżowych
 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna w doświadczeniach łanowych KWS Agroservice 2015 – 101,8% średniej