Zboża

ZBOŻA OZIME:

HODOWLA  KWS LOCHOW POLSKA:

1. KWS OZON

Mrozoodporność 4 według oficjalnych badań PDOiR oraz doskonałe zdolności regeneracyjne po spoczynku zimowym – możliwość uprawy na terenie całego kraju

Dobra odporność na wyleganie – odmiana do intensywnej produkcji

Dobre parametry jakościowe ziarna – dobre wyrównanie ziarna oraz szczególnie wysoka liczba opadania

Bardzo dobra odporność na mączniaka i rdzę brunatną – zdrowsze rośliny w łanie

Profil odmiany:

Grupa jakościowa B
Rok wpisania do krajowego rejestru 2010
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 106
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 105
Masa 1000 ziarn [g] 45,8
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,7
Rdza brunatna [skala 9°] 7,4
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,2
Septorioza liści [skala 9°] 6,2
Septorioza plew [skala 9°] 6,6
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,1
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Rdza żółta [skala 9°] 8,5
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 83
Wyleganie [skala 9°] 7,7
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 203
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Zimotrwałość 4
Jakość
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 89
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 6
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 8
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 4
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] 8

2. KWS DAKOTA

wydajna pszenica A-klasowa

Odmiana z grupy jakościowej o bardzo dobrej plenności – bardzo dobre parametry jakościowe ziarna i wysoki potencjał plonotwórczy do 111% wzorca w doświadczeniach rejestrowych

Wysoka odporność na choroby – znakomita odporność na rdzę żółtą i brunatną

Dobra zimotrwałość i regeneracja po zimie – możliwość uprawy na terenie całego kraju

Dobra jakość zbieranego ziarna – wysoka zawartość białka oraz glutenu

Odmiana niska o dobrej odporności na wyleganie – polecana do intensywnej uprawy

Profil odmiany:

Grupa jakościowa A
Rok wpisania do krajowego rejestru 2014
Właściwości plonotwórcze
Plon ziarna*a1 [% wzorca] 109
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 106
Masa 1000 ziarn [g] 44,7
Odporność na choroby
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,4
Rdza brunatna [skala 9°] 8
Brunatna plamistość liści [skala 9°] 7,5
Septorioza liści [skala 9°] 7
Septorioza plew [skala 9°] 7,3
Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,5
Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 7,9
Rdza żółta [skala 9°] 8,5
Cechy rolniczo-użytkowe
Reakcja na Al+++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 86
Wyleganie [skala 9°] 7,4
Dojrzałość woskowa [liczba dni od 1.01] 203
Porastanie ziarna w kłosach [wyniki zbonitowane] 5
Zimotrwałość 4
Jakość
Wyrównanie ziarna (>2,5 mm) [%] 88
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Liczba opadania [wyniki zbonitowane] 5
Zawartość białka [wyniki zbonitowane] 6
Wskaźnik sedymentacyjny SDS [wyniki zbonitowane] 7

3. KWS JULIUS

Bardzo dobra zimotrwałość – zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych – satysfakcjonujący plon w uprawie na stanowiskach granicznych dla pszenicy

Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce, zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A, wg badań porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E – elitarna

Elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych siewach

* odmiana z katalogu EU

Profil odmiany:

Termin kłoszenia 5 średni
Termin dojrzewania 6 średni do późnego
Wysokość roślin 5 średnia
Skłonność do wylegania 3 mała
Zimotrwałość 5 duża
Podatność na choroby:
Mączniak 4 mała do średniej
Septorioza liści 3 mała
DTR 5 średnia
Rdza brunatna 4 mała do średniej
Rdza żółta 2 bardzo mała
Fuzarioza kłosa 5 średnia
Choroby podstawy  źdźbła 5 średnia
Struktura plonu:
Gęstość łanu 6 średnia do wysokiej
Plon ziarna, poziom a1 7 wysoki
Plon ziarna, poziom a2 7 wysoki
Jakość:
Liczba opadania 8 wysoka do bardzo wysokiej
Zawartość białka 4 mała do średniej
Grupa jakościowa A

HODOWLA DANKO:

1. ESTIVUS

 • Bardzo plenna pszenica jakościowa – grupa E/A.
 • Nadzwyczajna liczba opadania, wysoka zawartość białka i glutenu.
 • Ziarno grube o bardzo dobrym wyrównaniu i niskim udziale pośladu.
 • Rośliny średniej długości i bardzo dobrej odporności na wyleganie.
 • Bardzo dobra odporność na choroby, zwłaszcza na mączniaka, DTR oraz fuzariozę kłosów.
 • Toleruje nieuregulowane pH gleby.
 • Bardzo dobrze się krzewi.
 • Zalecana norma wysiewu przy optymalnym terminie siewu wynosi 370-390 ziaren kiełkujących na 1 m2 (ca. 170-190 kg/ha). W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

 2. ARKADIA

 • Wysokojakościowa pszenica ozima (grupa E/A).
 • Odmiana wczesna, o dobrej odporności na wyleganie.
 • Wyróżnia się ładnym, grubym  ziarnem, o dobrym wyrównaniu i małym udziale pośladu.
 • Wysoka plenność na terenie całego kraju. W 2014 roku najchętniej wybierana przez rolników odmiana pszenicy ozimej.
 • Dobra odporność na zakwaszenie gleby daje możliwość uprawy na glebach słabszych. Pszenica o nadzwyczajnej zimotrwałości – 6,0 i dobrej zdolności krzewienia.
 • Bardzo wysoka odporność na fuzariozę kłosów (mykotoksyny).
 • Odmiana przydatna do późnych siewów po kukurydzy.
 • Zalecana norma wysiewu, przy optymalnym terminie siewu, to 360-390 kiełkujących nasion na 1m2, tj. 160-190 kg/ha. W przypadku wczesnych siewów i intensywnej technologii uprawy, normę należy zmniejszyć o 10%. W przypadku siewu opóźnionego normę wysiewu należy zwiększyć o 10%.

ZBOŻA JARE:

HODOWLA DANKO

1. BRAWURA

-odmiana jakościowa A
-wyjątkowa do mieszanek zbożowych i upraw ekologicznych
– odmiana wczesna o średniej słomie i bardzo dobrej odporności na wyleganie
– ziarno dobrze wyrównane, średniej wielkości
– bardzo dobre parametry jakościowe ziarna, zwłaszcza wysoka liczba opadania
– nadaje się na gleby o lekkim zakwaszeniu