Rzepak

tabela odmian rzepaku 2015

Charakterystyka odmian:

ALVARO KWS F1

Przełomowy rzepak na Twoje pole

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowany w krajowym rejestrze w roku 2015
 • najwydajniej plonująca odmiana mieszańcowa w doświadczeniach  rejestrowanych COBORU 2013/2014 (0,7 t/ha wyżej od wzorców)
 • polecana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II – IVa)
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • szybki rozwój jesienny i lekko opóźniony wiosenny start wegetacji
 • odporna na wtórne przymrozki
 • pokrój rośliny idealny dla uprawy typu strip till oraz do siewu punktowego
 • rewelacyjna zimotrwałość
 • wysoka zawartość oleju
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • rewelacyjna zdrowotność roślin
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

 alvaro kws f1 charakterystyka

FACTOR KWS F1

Dobrze trafiłeś

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowany w UE w roku 20145
 • polecana już na przeciętne stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. III – IVb)
 • przydatna przy opóźnionych siewach
 • szybki rozwój jesienny i wiosenny
 • dobra zimotrwałość
 • posiada najwyższą tolerancję na choroby podstawy łodygi i werticiliozę
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • najwyżej plonująca nowa odmiana na problematyczne stanowiska w testach Agroservice KWS
 • jedna z najlepiej plonujących odmian mieszańcowych na Litwie i Słowacji 
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

 factor kws f1 charakterystyka

MARCOPOLOS F1

Odkryj świat najlepszych mieszańców z KWS

Najważniejsze cechy odmiany:

 • zarejestrowany w krajowym rejestrze w roku 2012
 • znajduje się na coborowskiej Liście Odmian Zalecanych
 • polecany na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (kl. II – IVa)
 • przydatny przy opóźnionych siewach
 • szybki rozwój jesienny jak i wiosenny
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów
 • wysoka odporność na osypywanie nasion
 • najwyżej plonująca odmiana w doświadczeniach przeprowadzonych przez KWS Agroservice (102,5% średniej)
 • jedna z najwyżej plonujących odmian mieszańcowych w doświadczeniach COBORU w latach 2012/2013 (111% średniej)
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

marcopolos 2014

FRODO KWS F1

Nowa mieszańcowa odmiana rzepaku ozimego KWS zarejestrowana w 2014 roku

Najważniejsze cechy:

 • najnowsza genetyka KWS, odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2014 roku
 • polecana na typowe stanowiska pod uprawę rzepaku (klasa II – IVa)
 • bardzo przydatna przy opóźnionych siewach
 • średnio szybki rozwój jesienny i szybki rozwój wegetacji wiosną
 • bardzo dobra odporność na wymarzanie
 • szybko regeneruje aparat asymilacyjny
 • znakomita odporność na choroby grzybowe
 • wysokość roślin powyżej średniej
 • odporność na wyleganie znacznie powyżej średniej
 • wczesna dojrzałość techniczna
 • najwyższa spośród odmian KWS odporność na osypywanie nasion
 • wysoki i wierny plon nawet w warunkach wysokiej presji chorób
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec w typie OGURA

frodo 2014 profil

HYBRIROCK F1

Plon stabilny jak skała

Cechy odmiany:

 • odmiana testowana w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU
 • bardzo przydatna przy opóźnionych siewach
 • polecany na stanowiska typowe dla uprawy rzepaku (kl. II i IVa)
 • bardzo szybki rozwój jesienny i start wegetacji wiosną
 • buduje ponadprzeciętnie grubą szyjkę korzeniową przed zimą
 • znacznie odporniejsza od średniej COBORU na wyleganie i choroby podstawy łodygi
 • jedna z najlepiej plonujących odmian w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU – średnia plonu z 15 lokalizacji 5,12 t/ha
 • najlepiej plonująca odmiana w doświadczeniach KWS Agroservice 2011 i 2012
 • bardzo wysoka odporność na osypywanie nasion
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

hybrirock 2014

KODIAK F1

Wygrywa z najsilniejszym mrozem

Cechy odmiany:

 • odmiana testowana w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU (CCA)
 • przydatna przy opóźnionych siewach – bardzo szybki rozwój początkowy
 • odmiana polecana na przeciętne i słabe stanowiska
 • wysoka odporność na wymarzanie
 • posiada wysoki potencjał regeneracyjny
 • rośliny stosunkowo niskie – do średniowysokich
 • w porównaniu do wzorców COBORU (CCA) o 1/3 mniej wyległych roślin
 • wcześnie kwitnie i dojrzewa
 • odporna na osypywanie się nasion
 • średni plon 5,05 t/ha z 15 lokalizacji COBORU!
 • jedna z najlepiej plonujących odmian na słabych stanowiskach
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

kodiak 2014

TASSILO F1

Dobierz idealną strategię w uprawie rzepaku

Charakterystyka odmiany:

 • przeznaczona na słabsze stanowiska
 • toleruje opóźnione terminu siewu
 • wysoki wigor początkowy
 • wysoki potencjał regeneracyjny po uszkodzeniach mrozowych
 • wcześnie wznawia wegetację po zimie
 • niska skłonność do wylegania
 • plonuje wiernie nawet w bardziej suchych latach i na bardziej przepuszczalnych glebach
 • podwyższona odporność na osypywanie nasion
 • wysoka zawartość tłuszczu w nasionach
 • odmiana zarejestrowana i z powodzeniem uprawiana w wielu krajach Unii Europejskiej
 • w pełni zarejestrowany mieszaniec typu OGURA

tassilo 2014

SHERLOCK

Odkryj potęgę plonowania

Cechy odmiany:

 • odmiana zarejestrowana w Krajowym Rejestrze COBORU w 2010 roku
 • jedna z najwyżej plonujących odmian populacyjnych w PDOiR COBORU
 • znajduje się na Liście Odmian Zalecanych COBORU
 • polecany na stanowiska dobre, ale udaje się również na stanowiskach przeciętnych
 • bardzo wysoka zawartość tłuszczu i plon tłuszczu
 • pożądany typ rozwoju jesiennego
 • bardzo dobra zimotrwałość
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • bardzo szybki start wiosenny
 • bardzo krótki okres kwitnienia
 • stabilne i wysokie plony we wszystkich rejonach uprawy w Polsce
 • bardzo niska zawartość glukozynolanów – 7,6 mM/g
 • od momentu zarejestrowania zawsze w pierwszej trójce najlepszych odmian populacyjnych w COBORU

sherlock 2014

FORZA

Nowa populacyjna odmiana rzepaku ozimego KWS

Najważniejsze cechy:

 • dobrze nadaje się na najsłabsze stanowiska glebowe
 • średnio szybki rozwój jesienny
 • wykazuje wysoką tolerancję na chlomazon
 • zimotrwałość na średnim poziomie
 • wysoce odporna na okresowe niedobory wody
 • dobra odporność na choroby grzybowe
 • stosunkowo wolny start wegetacji wiosennej
 • bardzo odporna na wyleganie
 • niski pokrój roślin
 • stabilny w latach plon
 • przeciętny termin dojrzałości roślin
 • zarejestrowana w UE

forza rzepak 2014

QUARTZ

Odmiana zarejestrowana w 2013 roku

W doświadczeniach rejestrowych przeprowadzonych w latach 2011 i 2012 QUARTZ osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego – 108% w roku 2012 i 113% w roku 2011!

Cechy odmiany:

 • najwyżej plonująca odmiana populacyjna spośród odmian zarejestrowanych w KR COBORU w 2013 roku
 • wymaga dobrego stanowiska, aby dać wysoki plon nasion
 • elastyczny do do terminu siewu ze względu na wigor początkowy
 • wysoki wigor jesienny i spowolniony wiosenny – odporność na wtórne przemarznięcia wiosną
 • jedna z najlepszych zimotrwałości w badaniach COBORU
 • duże zdolności regeneracyjne roślin
 • niska wysokość łanu
 • bardzo odporny na wyleganie
 • synchroniczne kwitnienie – nie odnawia się po kwitnieniu
 • wg doświadczeń rejestrowych, w sezonach 2011 i 2012 Quartz osiągnął średnio ponad 110% wzorca populacyjnego (108% w roku 2012, 113% w roku 2011)
 • najwyższy plon i zawartość tłuszczu wśród odmian populacyjnych w badaniach rejestrowych COBORU

quartz 2014