Materiał siewny
Kukurydza
Bogata oferta ziaren odmian mieszańcowych kukurydzy oferowanych przez firmę Elikor.
Rzepak
Firma KWS, jako jedna z czołowych firm hodowlano-nasiennych, zajmująca się wyłącznie hodowlą i nasiennictwem roślin rolniczych, od ponad 20 już lat realizuje swój projekt w zakresie hodowli nowoczesnych odmian rzepaków ozimych dostosowanych do poszczególnych warunków środowiska przy ich jednoczesnych wysokich walorach użytkowych. W procesie tym wykorzystujemy całe swoje zaplecze naukowe i techniczne, osiągając wiele sukcesów w postaci nowoczesnych odmian rzepaków. Efektem tych prac są odmiany jakie mamy dla Państwa do zaoferowania w bieżącym sezonie wegetacyjnym.
Zboża
Bogata oferta ziaren odmian zbóż oferowanych przez firmę Elikor.